Mutantenregeling

Oktober 2019

Afhankelijk kwekersrecht en mutanten

De veredelingsbedrijven Vertuco B.V. en Hybris B.V. hebben na enige jaren ervaring te hebben opgedaan met het afhankelijke kwekersrecht geconstateerd, dat de mutantenregeling zoals deze in de huidige licentiecontracten is opgenomen niet in alle opzichten voldoet.

Daarom hebben de twee in deze advertentie genoemde bedrijven inmiddels een beleidslijn ontwikkeld en ingevoerd die de behandeling van mutanten in de praktijk niet alleen efficiënter moet maken, maar ook voordeel en zekerheid moet bieden aan degenen, die een dergelijke mutant in een partij kwekersrechtelijk beschermd plantmateriaal aantreffen.

De thans door de bedrijven gevolgde beleidslijn houdt in, dat een licentiehouder die een mutant meldt daarmee na een dergelijke melding niet illegaal handelt maar onder licentie mag doorvermeerderen. De verplichting om plantgoed van die mutant af te staan vervalt dus. In plaats daarvan krijgt de vinder van een mutant een standaard licentiecontract met de verplichting om royalty’s te betalen en in principe een vrij areaal. Het kwekersrecht van een dergelijke mutant blijft toekomen aan de houders van het kwekersrecht van het oorspronkelijke ras. In dit geval dus de bedrijven Vertuco of Hybris. Kwekersrecht op een mutant zal door de bedrijven aangevraagd worden indien er een daarvoor geschikte voorraad plantgoed is van ongeveer 300 kilogram.

De twee opstellers van deze advertentie hopen daarmee de weg te openen voor een betere exploitatie van mutanten. Niet alleen voor de veredelaars zelf maar ook voor de licentienemer van de betrokken rassen.

Wij adviseren u als u Vertuco mutanten vindt dit te melden bij Vertuco door middel van een mailtje naar arjen@triflor.nl

Namens Vertuco B.V. en Hybris B.V.

mutant-logo-vertucomutanten-logo-hybris